Autor: Fundacja Humor Gitówa

 • Psychospołeczna przyszłość erpegów

  Jakiś czas temu odbył się webinar, który prowadziła nasza członkini Weronika Felicja Bandarzewska. Choć było Was dużo, wiemy, że nie każdy z Was mógł być z nami tego dnia, dlatego wrzucamy dla Was nagranie. Miłego oglądania!

 • Podsumowanie Rządzimy się sami

  Przez ostatnie dwa miesiące nawiązywaliśmy współprace z najróżniejszymi kołami naukowymi we Wrocławiu w ramach projektu “Rządzimy się sami”: Udało nam się zrealizować wspólnie 15 różnych spotkań, warsztatów oraz szkoleń. Chcielibyśmy podziękować tutaj każdemu kołu naukowemu, które weszło z nami we współpracę. Mamy nadzieję, że w przyszłości jeszcze się spotkamy!

 • Podsumowanie 2023

  Wracamy na chwilę myślami do 2023 roku, bo udało się znaleźć czas na krótkie podsumowanie. Rzućmy zatem na nie okiem!

 • Potencjał samopomocowy i samorozwojowy gier oraz technologii

 • Etyczne aspekty pracy seksuologa

  Seksuolog powinien, obligatoryjnie, działać w zgodzie z podstawowymi wartościami zawartymi w rekomendowanej przez WHO „Powszechnej deklaracji praw człowieka” oraz w “Deklaracji praw seksualnych”.  Podstawową wartością w działalności terapeutycznej, badawczej i edukacyjnej seksuologa jest dobro człowieka, które wymaga zachowania szacunku dla jego godności, autonomii, prawa do podejmowania decyzji zgodnie z indywidualnym systemem wartości, prawa do prywatności…

 • Niepłodność a prolaktyna

   Stres, będący reakcją alarmową na bodziec oznaczający możliwe zagrożenie, sygnalizujący o naruszeniu poczucia bezpieczeństwa czy komfortu, doprowadza do wydzielania w nadmiernej ilości specyficznych, powszechnie rozpoznawanych hormonów – kortyzolu, adrenaliny czy noradrenaliny.  Okazuje się, że długotrwały stres prowadzić może także do rozregulowania wydzielania prolaktyny.  To właśnie połączenie prolaktyny i dopaminy (słynnego przekaźnika szczęścia) odpowiada za poziom…

 • Depresja a orientacja psychoseksualna kobiet 

  Badania, realizowane w ramach nowej fali seksuologii (inkluzywnej, uwzględniającej w większym stopniu nieheteronormatywność), skupiają się na wyszukiwaniu powiązań między deklarowaną orientacją seksualną a doświadczanymi trudnościami psychicznymi.  Badania wskazują na podwyższone ryzyko występowania zaburzenia depresyjnego, Zespołu Stresu Pourazowego (PTSD) czy zaburzeń lękowych u kobiet biseksualnych i homoseksualnych w porównaniu z grupą heteroseksualną. (np. badania Meyera z…

 • Stres mniejszościowy

  Jak definiować stres mniejszościowy? Definicji tego zjawiska jest wiele. Można jednak przyjąć (za: Iniewicz, 2015) iż jest to sytuacja związana z występowaniem konfliktu między 2 systemami wartości – większościowym (dominującym w danej społeczności) z mniejszościowym (dotyczącym szczególnej grupy). W efekcie występowania konfliktu dochodzi do różnych, negatywnych następstw, m.in. do nasilonego i chronicznego stresu, wstydu, zwiększonej…

 • Identyfikacja, orientacja, ekspresja, role płciowe a tranzycja

  Pojęcia powszechnie stosowane w seksuologii bywają mylone, co  prowadzi do wielu niejasności. Jak rozumieć identyfikację płciową,  orientację seksualną, ekspresję płciową, role płciowe i tranzycję?Identyfikacja płciowa to poczucie przynależności do danej płci. Nie zawsze jednak identyfikacja płciowa pozostaje zgodna z płcią przypisaną przy urodzeniu (urodzeniową) – w takich sytuacjach mówimy o występowaniu transpłciowości.  Orientacja seksualna to…