Kategoria: Wiedza

  • Etyczne aspekty pracy seksuologa

    Seksuolog powinien, obligatoryjnie, działać w zgodzie z podstawowymi wartościami zawartymi w rekomendowanej przez WHO „Powszechnej deklaracji praw człowieka” oraz w “Deklaracji praw seksualnych”.  Podstawową wartością w działalności terapeutycznej, badawczej i edukacyjnej seksuologa jest dobro człowieka, które wymaga zachowania szacunku dla jego godności, autonomii, prawa do podejmowania decyzji zgodnie z indywidualnym systemem wartości, prawa do prywatności…