Projekt „RPGITÓWA” odbywa się w ramach Dolnośląskiego Funduszu Małych Inicjatyw, który realizują: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Stowarzyszenie TRATWA i Fundacja Umbrella. Program jest finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu Operacyjnego #NOWEFIO – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030.

Współorganizatorzy:
– Mediateka – Filia nr 58 – Miejska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu
– Przed•Pokój H13