Emocjonalnie skoncentrowana terapia par

Sue Johnson, światowej sławy psychoterapeutka, stworzyła Terapię Skoncentrowaną na emocjach (EFT). Jest to nurt terapeutyczny, który pomaga parom odbudować i wzmocnić swoje relacje. Jej podejście opiera się na przekonaniu, że emocje i bezpieczna więź są kluczem do trwałego, zdrowego związku.

Główne zasady EFT obejmują:

  • Zrozumienie emocji: Terapia EFT pomaga parom zrozumieć i wyrazić swoje emocje w bezpiecznym otoczeniu. To klucz do rozwiązania konfliktów i zrozumienia potrzeb partnera.
  • Budowanie bezpiecznej więzi: EFT skupia się na tworzeniu i wzmacnianiu bezpiecznej więzi emocjonalnej między partnerami. To podstawa trwałego, satysfakcjonującego związku.
  • Pracowanie z pragnieniami i potrzebami: Terapia EFT pomaga partnerom zrozumieć, czego naprawdę potrzebują, i jak można te potrzeby zaspokoić w związku.
  • Przeciwdziałanie negatywnym wzorcom: EFT pomaga parom przerwać destrukcyjne wzorce komunikacyjne i zastąpić je bardziej zdrowymi sposobami wyrażania siebie.

Dzięki EFT, pary mogą odkryć, jak budować więź opartą na zaufaniu, szacunku i miłości. To narzędzie, które pomaga przezwyciężyć trudności, naprawić zranienia i prowadzić do głębokiej bliskości.

Opublikowano

Kategorie: