Inkluzywna sesja RPG

Data:
Miejsce: Przed Pokój H13, Świdnicka 43-45, 50-453 Wrocław