Warsztat z medytacji

Data:
Miejsce: PRZED·POKÓJ H13, ul. Świdnicka 43/45, 50-028 Wrocław