Stygma

Zdrowie psychiczne jest ważną częścią naszego ogólnego samopoczucia, ale niestety, wciąż istnieje wiele piętna wokół niego.

Stygma może prowadzić do dyskryminacji, wykluczenia, a nawet złego traktowania osób z zaburzeniami psychicznymi. Może również zniechęcać ludzi do szukania pomocy, której potrzebują.

Jak więc możemy walczyć z stygmą?

  • Edukować siebie i innych na temat zdrowia psychicznego.
  • Mówić otwarcie i szczerze o zdrowiu psychicznym.
  • Używać inkluzywnego języka.
  • Wspierać inicjatywy, które promują świadomość zdrowia psychicznego i dostęp do opieki.

Pamiętaj, że zdrowie psychiczne jest tak samo ważne jak zdrowie fizyczne.

Opublikowano

Kategorie: